gTweetMap

English Català Español
Quant a

El món de la informació evoluciona cada vegada més ràpid. La quantitat d'informació generada diàriament és cada vegada més gran fent que cada cop hi hagin més dificultats per tal de poder-la interpretar. Per tant, un dels reptes de futur és organitzar aquesta informació per fer-la més comprensible.

Per tal d'organitzar l'informació cal presentar-la d'una forma que es pugui entendre. I una de les millors formes de presentar informació és la forma de mapa. Els mapes formen part de la nostra cultura des de fa molt de temps, i ens ajuden a trobar allò que estem buscant.

Així doncs gTweetMap és un projecte per ajudar-te a trobar allò que busques, fusionant les dades originades diariament a Twitter amb els mapes de Google Maps. Cerca tweets geolocalitzats, i els situa en un mapa. Així pots trobar el que estiguessis buscant. Entén el que està succeint i on està succeint.

Exemples de les utilitats que pot tenir l'eina:
- Cerca de hashtags de fenòmens socials
- Cerca de missatges escrits per un usuari
- Cerca de missatges mencionant un usuari concret
- Cerca de trending topics a la xarxa social
- Cerca per qualsevol text
I d'altres

gTweetMap és la implementació d'un treball de recerca de Batxillerat. El seu objectiu principal ha estat l'elaboració d'una eina que permeti la ubicació geogràfica de diferents fenòmens socials, mitjançant la geolocalització d'informació de les xarxes socials. Aquest projecte ha estat guardonat amb un premi internacional i un de local: el "52°North Student Innovation Prize" (Heidelberg, Març del 2013) i el "Fòrum de recerca de Les Corts" (Barcelona, Abril de 2013).